Gratis kulturopplevelser i skjulte byrom

Bakgårdsfestivalen arrangeres av foreningen Bakgårdsfestivalen i Tønsberg. Foreningens formål er å fremme bruken av Tønsbergs skjulte byrom gjennom kulturelle aktiviteter.

Vi er en ikke-kommersiell organisasjon basert på frivillighet og engasjement fra lokalsamfunnet. Bakgårdsfestivalen har som formål å fremme interessen for litteratur, musikk, scenekunst og andre kunstformer med spesiell vekt på lokale aktørers bidrag. Vi tillegger også til rettefor grønn matkultur og bærekraft. Festivalen vil bidra til byutvikling og det grønne skiftet.

Bakgårdsfestivalen er gratis og tar i bruk Tønsberg sentrum ved å åpne opp bakgårder og byrom. Vi legger spesiell vekt på å engasjere barn og unge, men festivalen har også et tilbud til voksne i Tønsberg-regionen.

Bakgårdsfestivalen er i stor grad avhengig av frivillig innsats fra ulike grupper med støtte fra gårdeiere, kommunen, næringslivet, stiftelser og legater. Det er denne samarbeidsånden som gjør det mulig å skape en levende og inkluderende festival som bidrar til å styrke samholdet og kulturlivet i Tønsberg.

Bilde: Det ble trangt om saligheten når Linda Kvam Band dro i gang på hovedscenen i Kammegaten. (Foto: Cedric Archer)

 • Festival med lokal profil

  Bakgårdene og byrommene i festivalområdet vil fungere som kulturarenaer for lokale kulturutøvere innen musikk, litteratur, scenekunst og grønn kultur.

  Festivalen har en tydelig lokal forankring. Programmet på dagtid er spesielt rettet mot barn, unge og familier, mens ettermiddag og kveld har et mer voksenorientert program.

   

  I år er programmet fylt til randen. Det har blitt populært å spille på festivalen og det viser seg hvert år at det er mange aktuelle innenfor alle sjangere.

   

 • Takk til våre sponsorer

  Sponsorene er helt avgjørende for Bakgårdsfestivalens eksistens. Uten deres støtte og bidrag ville det ikke vært mulig å arrangere en gratis festival på denne størrelsen.

  Vi retter en stor takk til; Tønsberg kommune, Sparebankstiftelsen1 Nøtterøy og Tønsberg, Sparebankbankstiftelsen DnB, Jac. O. Lyngaas og Hustrus Stiftelse, Strandmann AS, Gjermundsen Auto AS, Cicero Grafiske AS, Nøtterøy legesenter, BroderKnut, Gårdeierne, Tønsberg og Færder Næringsforening, Tønsberg og Færder bibliotek, Caspari Artspace, Tønsberglivet, BERGET, KULT og alle frivillige, ROT Vinbar, QB Street Service og Geitmyra matkultursenter.

 • Vektlegger gode miljøvalg

  Drikkeglassene vi bruker er levert av Rene Glass. Du betaler kr 20,- i miljøavgift for det første glasset.

  Kommer du tilbake med glasset betaler du ikke ny miljøavgift. Brukte glass returneres til Rene Glass som vasker og gjenbruker dem. Kostnadene dekkes av miljøavgiften.

   

  Søppelhåndtering er viktig for oss. Vi har satt ut dunker for kildesortering og oppfordrer publikum til å rydde etter seg og bruke søppelsystemet vårt.

   

  Menyen for matservering inneholder et vegetartilbud. På formiddagen blir Kammegaten til den grønne gate. Her formidles kunnskap og opplevelser om natur og bærekraft til små og store (se programmet fredag og lørdag).