FESTIVALOMRÅDET

Bakgårdsfestivalen 2024 vil, som tidligere år, fokusere på kvartalet avgrenset av Kammegaten, Øvre Langgate, Torvgaten og Fayes gate. Innenfor dette området ligger flere bakgårder som vil være en del av festivalområdet.

I tillegg vil byrommene Kammegaten, Øvre Langgate (nord) og Friluften bli benyttet. Bakgårdene som benyttes til årets festival er Bare Barista-bakgården, Granbakgården og bakgården i Kammegaten 5 (K5).

Se kart over området nedenfor.