KUNST OG ROCK FOR UNGDOM

Et ungdomsprosjekt.

Bakgårdsfestivalen mener det er viktig at noen av bakgårdene i Kammegaten oppgraderes for å gjøre disse mer attraktive for flere aktiviteter gjennom året.

Vi i Bakgårdsfestivalen kontaktet kunstner Steinar Caspari. Han var positiv til å organisere et kunstprosjekt, der ungdom involveres i planlegging og gjennomføring av utsmykking av bakgården i Kammegaten 5 (K5).

Gårdeierne er positive til prosjektet og vi tror dette blir en fin oppgradering av en bakgård publikum kjenner lite til.

Prosjektet ledes av Andreas Øksenholt hos Caspari Art Space.

Haugarock avslutter prosjektet med en rockekonsert med badene Gudsforlatt og Badestamp. Det skjer klokken 14.00.

NÅR:

lørdag 01. juni kl 13.00

HVOR: K5
VARIGHET: 2 timer