MOTTOK GAVESJEKK

Nå er finansieringen av årets festival i orden. 14. mai mottok Bakgårdsfestivalen 150 000 kroner i støtte av Sparebankstiftelsen1 Nøtterøy og Tønsberg

Styreleder Steinar Theie og prosjektleder Kari Svensen mottok gaven på vegne av alle frivillige som bidrar til at vi klarer å lage en gratis kulturfestival i byen.

Halvparten av pengene vi får inn går til det arrangement-tekniske som scener, lyd, benker, bord, stoler osv. Den andre halvdelen gir vi tilbake til det lokale kulturlivet gjennom et lite honorar til de som stiller opp for oss fredag 31. mai og lørdag 01. juni, og bidrar til å gi deg en kulturopplevelse.

Vi gleder oss til å se deg på bakgårdsfestivalen og kan love deg et variert og godt kulturprogram.

Bildet: På vegne av Bakgårdsfestivalen var det Steinar Theie (t.v.), Kari Svensen og Jon Edgar Karlsen som mottok pengegaven fra Spabankstifelsen1 Nøtterøy og Tønsberg.

Aktuelt